Vilkår og betingelser for nettbutikken

Betaling og levering

 

Vi bruker PayPal som betalingsløsning. Du trenger ikke å ha en PayPal-konto for å bestille varer hos oss, men kan velge å bruke PayPal express, hvor du legger inn dine opplysninger manuelt.

 

Alle priser som er oppgitt i nettbutikken er inkludert mva.

 

Levering og frakt

Bestillinger sendes vanligvis fra vårt lager innen 2 virkedager etter bestilling. Hvis den bestilte varene skulle være utsolgt, gir vi deg beskjed, og du kan velge om du vil vente til den kommer inn, velge en annen vare, eller få pengene tilbake.

 

Varene sendes fraktfritt som brevpost til kunden.

Angrerett, reklamasjon og retur
 

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.


Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt.

 

Når varen er mottatt og godkjent i retur hos oss, vil kjøpesummen bli tilbakeført til det kortet som ble brukt ved bestilling. Returporto betales av kjøperen. Betingelsen for godkjent retur er at varen er ubrukt, og med ubrutt forpakning.

 

Returskjema kan lastes ned her.

 

Reklamasjon

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon.

 

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen så raskt som mulig, og senest innen 2 måneder, etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

 

Kjøpers rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

 

  • Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

  • Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

  • Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

  • Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Personopplysninger
 

Vi innhenter kun personopplysniner som er nødvendig for å gjennomføre salget. Kjøper kan ved bestilling velge om man ønsker å abonnere på vårt nyhetsbrev. Vi distribuerer ingen personopplysninger til noen ekstern part.